Webbutbildningar och rådgivning

Lednings- och personalstöd under påfrestande förhållanden 

Hur påverkad är du&din organisation?

Av Covid-19, hat, hot och våld eller annan påfrestning?


"Long Covid" för organisationer, Pandemins akuta skede är över, men eftereffekterna kommer vara med oss under en lång tid framöver. Genom att tydligöra dessa och möta dom med en plan, så minskar vi långvari negativ påverkan. 

PÅVERKAN

Har verksamheten påverkats direkt av coronapandemin? (med direkt påverkan avses att personalen arbetat med smittade eller misstänkt smittade individer eller att man på annat sätt exponerats för smitta)

JA/NEJ

ORO FÖR OHÄLSA

Har personalen eller chefer uttryckt en oro för psykisk ohälsa hos medarbetare som ett resultat av arbetssituationen?

JA/NEJ

ARBETSUPPGIFTER

Har coronapandemin medfört mer omfattande, mer krävande och/eller nya arbetsuppgifter och ökade påfrestningar på personalen? 

JA/NEJ

PSYKISK PÅVERKAN

Har ni under coronapandemin fått signaler från ATO, APT, handledning eller andra källor som vittnar om att man har upplevt/upplever stark psykisk påverkan under arbetet?

JA/NEJ

PERSONALOMSÄTTNING

Har ni under coronapandemin haft ett ökat antal sjukskrivningar

och/eller en ökad personalomsättning som kan bero på pandemin?
JA/NEJ

ÅTERHÄMTNING

Kan arbetsförhållandena under coronapandemin utöver arbetsmiljön befaras ha påverkan på personalens möjlighete till återhämtning - dvs. träning, hobby eller fritidsintressen;  relationen till familj eller kontakten med vänner?

JA/NEJ

Svarade du JA på en eller flera av ovanstående frågor?


Då finns det en klar indikation på att ni bör överväga hur ni ska förebygga och följa upp påverkan på ett metodiskt sätt.

Utbildning - <1 dag


 

Hållbart ledarskap för en uthållig organisation


Personalen är organisationens viktigaste resurs, något som blir extra tydligt under perioder av påfrestning. Långvarig påfrestning ställer helt andra krav på ledarskap och arbetsmiljö än vad vardagen gör. Vi har tagit fram en endagsutbildning för att ge ledare grundläggande kunskap om ledning under påfrestande förhållanden och hur både akut och kumulativ stress hos personalen kan förebyggas och minskas.


Som deltagare får du lära dig om utmaningar i samband med ledning under påfrestande förhållanden, om psykologiska processer i samband med längre eller kortare påfrestning och hur dessa krafter interagerar.

 

Du kommer att få bekanta dig med enkla strategier och modeller för att motverka sårbarheter men framförallt för ett hållbart ledarskap och en uthållig organisation. Efter utbildningen har du ett ramverk och en systematik för åtgärder i syfte att skapa hållbarhet, uthållighet och psykosocial hälsa under påfrestande förhållanden. 

 

  • Stressreducerande ledarskap för en uthållig organisation
  • Kunskap om stress, stressreaktioner och hantering av stress
  • Verktyg och strategier för återhämtning


Det slutgiltiga upplägget beror på organsiationens behov och förutsättningar. VI vet att ingen lösning passar alla därför försöker vi tillsammans skräddarsy innehållet så det matchar just er organisation. 

 

 


Utbildningsexempel 

Heldag: 09.00-16.00 3 pass á 45 minuter förmiddagen och 3 pass á 45 minuter eftermiddagen

Pris: enligt offert 

Anmälan: Skicka intresseanmälan via formuläret nedan eller kontakta oss så hör vi av oss med mer information. 


Utbildningen genomförs på plats alt videkonferens.

 

 

Behöver du mer?


Fördjupningsutbildning


Vi har utvecklat ett scenariobaserat övningsspel för att ge ledare möjlighet att öva det hållbara ledarskapet under handledning och erbjuda tillfälle till reflektion.


Fördupningen omfattar ledning under påfrestande förhållanden och hantering av såväl akut som kumulativ stress. Teori varvas med praktik där deltagaren övas i att skapa förutsättningar för uthållighet i den egna organisationen.


Utbildningen omfattar i sitt grundutförande ca två dagar. Både innehåll och omfattning anpassas till de förhållanden som råder hos kunden.


 

Pris och anmälan: Kontakta oss för offert